Electrònica Girona ofereix un servei integral per a l'equipació de vehicles policials i d'emergències.

 Radiocomunicació

Electrònica Girona ofereix un servei integral per a solucions en transmissió d'audio via ràdio.


  Circuit Tancat de Televisió  -  CCTV

Electrònica Girona ofereix un servei integral per a qualsevol solució de visualització i gravació d'imatges. Informàtica

Electrònica Girona ofereix un servei integral per a qualsevol solució de xarxes informàtiques.


 Telecomunicacions

Electrònica Girona ofereix un servei integral per a qualsevol tema de telecomunicacions.


  Seguretat

Electrònica Girona ofereix el servei per mantenir la seguretat dins i fora de la nostra vivenda o empresa.


  Wifi

Electrònica Girona ofereix un servei  integral per a qualsevol tema de xarxes wifi.


 
 Mobiliari per vehicles industrialsElectrònica Girona ofereix servei integral en subminstre i instal·lació de mobiliari per vehicles industrials.


 
Gestió de flotes de vehiclesElectrònica Girona ofereix servei integral en gestió de flotes de vehicles.