Electrònica Girona és distribuidora de les principals marques del mercat en quant a equips professionals de radio.

Oferim un servei de reparació d'equips, mateniments, i projectes de legalització de freqüències.