A Electrònica Girona, mirem de donar el suport necessari als clients per tal de millorar la qualitat de les instal.lacions, així com el subministre dels materials més adients per a cada instal·lació.